بنا بر اعلام مدیر مرکز آزمون جهاددانشگاهی، این آزمون با حضور بیش از یکصد هزار شرکت کننده در ۴۶ شهرستان برگزار شد.

%content%


نتایج اولیه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی تیر ماه اعلام می‌شود