در بسته خبری امروز «تابناک» تیتر‌هایی مانند: کوهکن: هم دعوت نمایندگان از رئیسی اشتباه بود و هم امروز که از این دعوت پشیمان‌اند / توضیح رئیس اداره اخبار مجلس درخصوص دلایل اعلام تنفس در فرایند استیضاح وزیر صمت /رئیس جمهور: خودرو به خاطر سود کلان مورد توجه دست‌های ناپاک است / حاجی دلیگانی: مردم می‌گویند افزایش قیمت‌ها بازی خودشان است / وزارت اقتصاد: افزایش تورم فقط مختص کشور ما نبوده و تورم بسیاری از کشورها ۵ برابر شده است و… را می‌خوانید.

در بسته خبری امروز «تابناک» تیتر‌هایی مانند: کوهکن: هم دعوت نمایندگان از رئیسی اشتباه بود و هم امروز که از این دعوت پشیمان‌اند / توضیح رئیس اداره اخبار مجلس درخصوص دلایل اعلام تنفس در فرایند استیضاح وزیر صمت /رئیس جمهور: خودرو به خاطر سود کلان مورد توجه دست‌های ناپاک است / حاجی دلیگانی: مردم می‌گویند افزایش قیمت‌ها بازی خودشان است / وزارت اقتصاد: افزایش تورم فقط مختص کشور ما نبوده و تورم بسیاری از کشورها ۵ برابر شده است و… را می‌خوانید.


ناکامی طرح شفاف‌سازی رای‌گیری استیضاح فاطمی امین/نماینده مخالف استیضاح وزیر صمت با لباس ایران‌خودرو به مجلس آمد/پیام حضور رئیسی در جلسه استیضاح فاطمی‌امین چه بود؟/دو فروشگاه اپال که به بی‌حجاب‌ها تخفیف می‌دادند همچنان پلمب هستند