کارشناس صهیونیستی شبکه تروریستی ایران اینترنشنال گفت: تاکنون چنین حمله‌ای علیه اسرائیل سابقه نداشته، نیروهای مقاومت با موتور و ماشین به داخل اسرائیل آمدند.

ناراحتی کارشناسان صهیونیستی اینترنشنال از طوفان نیروهای مقاومت

کارشناس صهیونیستی شبکه تروریستی ایران اینترنشنال گفت: تاکنون چنین حمله‌ای علیه اسرائیل سابقه نداشته، نیروهای مقاومت با موتور و ماشین به داخل اسرائیل آمدند.


ناراحتی کارشناسان صهیونیستی اینترنشنال از طوفان نیروهای مقاومت – پایگاه خبری هشت صبح