منابع فلسطینی از یورش نظامیان صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری و زخمی شدن ده‌ها نفر در این حملات خبر دادند.

منابع فلسطینی از یورش نظامیان صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری و زخمی شدن ده‌ها نفر در این حملات خبر دادند.


ناآرامی در کرانه باختری/ ده‌ها فلسطینی زخمی شدند