به گزارش «تابناک»، مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:ویژه خواری ارزی به چای ختم نمی شود، گوشی های همراه مورد بعدی است و همه حکایت از ضعف های فرآیندی گمرک است.آیا شورای محترم شهر و شهرداری تهران می خواهند به جای استفاده از اهل فن و متخصصان، برای […]

به گزارش «تابناک»، مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ویژه خواری ارزی به چای ختم نمی شود، گوشی های همراه مورد بعدی است و همه حکایت از ضعف های فرآیندی گمرک است.
آیا شورای محترم شهر و شهرداری تهران می خواهند به جای استفاده از اهل فن و متخصصان، برای چاره جویی آلودگی هوا، دست به دامن بیگانگان و سفر به خارج شوند؟!