سفیر بلاروس و رییس سازمان سینمایی در نشستی بر لزوم همکاری‌های دو جانبه در زمینه سینما تاکید کردند.

سفیر بلاروس و رییس سازمان سینمایی در نشستی بر لزوم همکاری‌های دو جانبه در زمینه سینما تاکید کردند.


می‌توان از ظرفیت اساتید سینمایی بلاروس استفاده کرد