مطالعه ای روی ۱۸ مرد نشان داد که مصرف ۵۰ میلی گرم پودر MSM به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت ۱۰ روز به طور قابل توجهی آسیب عضلانی ناشی از ورزش را کاهش داده و فعالیت آنتی اکسیدانی را پس از دویدن ۱۴ کیلومتری افزایش می دهد.

مطالعه ای روی ۱۸ مرد نشان داد که مصرف ۵۰ میلی گرم پودر MSM به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت ۱۰ روز به طور قابل توجهی آسیب عضلانی ناشی از ورزش را کاهش داده و فعالیت آنتی اکسیدانی را پس از دویدن ۱۴ کیلومتری افزایش می دهد.


مکمل MSM؛ راهی تقریبا طبیعی برای کاهش درد مفاصل و تقویت ایمنی بدن!