نوروزی در تذکر شفاهی: مولدسازی دارایی‌های دولت بدون بررسی مجلس شبهاتی ایجاد می‌کند نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس گفت: مجلس در رأس امور است و مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بدون حق دخالت و بررسی مجلس باعث ایجاد شبهاتی می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ بهمن ماه) […]

نوروزی در تذکر شفاهی:

مولدسازی دارایی‌های دولت بدون بررسی مجلس شبهاتی ایجاد می‌کند

مولدسازی دارایی‌های دولت بدون بررسی مجلس شبهاتی ایجاد می‌کند

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس گفت: مجلس در رأس امور است و مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بدون حق دخالت و بررسی مجلس باعث ایجاد شبهاتی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با اشاره به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: مجلس در رأس امور است. اینکه عزیزان مصونیت داشته باشند و مجلس حق بررسی، ورود و دخالت نداشته باشد، شبهاتی را ایجاد می‌کند.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این موضوع را می‌توان از طریق مجلس شورای اسلامی و با نظارت شورای نگهبان پیش برد و اقدام به قانون‌گذاری کرد.

وی تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند که رفع مشکلات کشور از کانال مجلس و قانون‌گذاری می‌گذرد، پس نباید کاری کرد که وضعیت خصوصی سازی تکرار شود که بعد از آن شبهاتی از این دست به وجود آید که ارزان یا رایگان واگذار شده است.


مولدسازی دارایی‌های دولت بدون بررسی مجلس شبهاتی ایجاد می‌کند