«منوچهر متکی» در اولین جلسه شورای مرکزی خانه احزاب ایران به عنوان رئیس نهاد صنفی احزاب انتخاب شد. اولین جلسه شورای مرکزی خانه احزاب ایران در دوره هفتم بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) برگزار شد. در این جلسه «منوچهر متکی» با ۱۲ رأی در رقابت با «عبدالحسین روح الامینی» با ۹ رأی به عنوان رئیس […]

«منوچهر متکی» در اولین جلسه شورای مرکزی خانه احزاب ایران به عنوان رئیس نهاد صنفی احزاب انتخاب شد.

اولین جلسه شورای مرکزی خانه احزاب ایران در دوره هفتم بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) برگزار شد.

در این جلسه «منوچهر متکی» با ۱۲ رأی در رقابت با «عبدالحسین روح الامینی» با ۹ رأی به عنوان رئیس خانه احزاب ایران در سال اول دوره هفتم انتخاب شد.

دوره خانه احزاب ایران ۳ ساله است و هر سال یک رئیس از ۳ فراکسیون (اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و مستقلین)، ریاست خانه احزاب را برعهده می‌گیرد.


«منوچهر متکی» رئیس خانه احزاب شد