در این گزارش تصاویر آرشیوی از حضور مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای را در ایام مبارزات انقلاب اسلامی می بینید.

در این گزارش تصاویر آرشیوی از حضور مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای را در ایام مبارزات انقلاب اسلامی می بینید.


مقام معظم رهبری در ایام مبارزات انقلاب اسلامی