کنعانی: مقابله بازدارنده با قانون شکنی و آشوب مسئولیت بدیهی دولتهاست سخنگوی وزارت امور خارجه، با محکوم کردن مواضع جدید مداخله آمیز برخی کشورهای غربی در امور داخلی ایران تصریح کرد: مقابله بازدارنده با قانون شکنی و آشوب مسئولیت بدیهی دولتهاست. به گزارش هشت صبح، ناصر کنعانی با محکوم کردن مواضع جدید مداخله آمیز برخی […]

کنعانی:

مقابله بازدارنده با قانون شکنی و آشوب مسئولیت بدیهی دولتهاست

مقابله بازدارنده با قانون شکنی و آشوب مسئولیت بدیهی دولتهاست

سخنگوی وزارت امور خارجه، با محکوم کردن مواضع جدید مداخله آمیز برخی کشورهای غربی در امور داخلی ایران تصریح کرد: مقابله بازدارنده با قانون شکنی و آشوب مسئولیت بدیهی دولتهاست.

به گزارش هشت صبح، ناصر کنعانی با محکوم کردن مواضع جدید مداخله آمیز برخی کشورهای غربی و مسئولان آنها در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: همانگونه که "اجرای قانون" و "برقراری امنیت عمومی" وظیفه دولتهاست، مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه نیز از جمله مسؤلیت بدیهی و ضروری دولتها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، در راستای حفاظت از حقوق مردم و امنیت و نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم اقدام می‌نماید و بر صلاحیت ذاتی در این زمینه تاکید و تصریح می‌کند.

کنعانی ادامه داد: دولتهایی که در مقابل مطالبات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم کشور خود، به خشونت متوسل شده و به صورت رسمی و علنی دستور سرکوب شدید معترضان را می‌دهند، حق ندارند در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه اجرای قوانین کشور و صدور احکام در مجرای کاملاً قانونی بمنظور مقابله با خشونت آشکار و حفظ نظم و امنیت عمومی کشور و مردم ایران اظهار نظر کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد: جای تأسف است که این دسته از کشورها که از ابتدای تحولات اخیر در ایران، با مواضع مزوّرانه سیاسی و نیز با توسل آشکار و غیرآشکار به شیوه‌های مختلف مداخله جویانه، مرتکب نقض قوانین و مقررات بین المللی شده و با شعار حمایت از حقوق بشر و یا حقوق زنان، به تحریک و ترویج خشونت علیه تمامیت ملت و امنیت ملی ایران پرداختند، اینک در قامت خونخواه و نگران امنیت شهروندان ایرانی سخن می‌رانند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه بسیاری از دولتهای اروپایی به دلیل پیروی و همراهی با تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی رژیم آمریکا علیه ملت ایران، بطور مستقیم و غیرمستقیم حقوق انسانی، قانونی و حتی حق حیات شهروندان کشورمان را نقض کرده و با تحریم‌های دارویی و درمانی، موجب قتل بسیاری از شهروندان ایرانی شدند، افزود: خیانت این کشورها به مردم ایران بارها به اثبات رسیده و در جایگاهی قرار ندارند که نظام جمهوری اسلامی ایران را در زمینه حفظ حقوق مردم ایران مورد خطاب قرار دهند.

کنعانی افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن به رسمیت شناختن حقوق قانونی مردم در انتقاد و اعتراض مسالمت آمیز و التزام به رعایت حقوق شهروندان خود، تأمین امنیت عمومی مردم را از مسئولیت‌های اصلی خود می‌داند.

سخنگوی وزارت خارجه در پایان تاکید کرد: افکار عمومی مردم ایران هرگز اقدامات برخی رژیم‌های اروپایی در نقض حقوق بشر ملت ایران و بویژه زنان، جوانان و کودکان ایرانی را در زمینه‌های مختلف فراموش نخواهند کرد و آنها را در این خصوص مسئول و ملزم به پاسخگویی می‌دانند.