جلسه معارفه اعضای جدید شورا‌های صدور مجوز تولید و انتشار ساترا با حضور رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس، قائم مقام، معاون پایش و نظارت ساترا و برخی از اعضای شورا برگزار شد.

جلسه معارفه اعضای جدید شورا‌های صدور مجوز تولید و انتشار ساترا با حضور رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس، قائم مقام، معاون پایش و نظارت ساترا و برخی از اعضای شورا برگزار شد.


معرفی اعضای شورا‌های صدور مجوز تولید و انتشار ساترا