دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار با تاکید بر اینکه ۲۳ استان کشور دارای کانون گرد و غبار هستند، گفت: ۶ استان کشور به ترتیب “خراسان جنوبی”، “کرمان”، “سیستان و بلوچستان”، “خراسان رضوی”، “خوزستان” و “هرمزگان” ۸۵ درصد غبارخیزی کشور را دارند.

دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار با تاکید بر اینکه ۲۳ استان کشور دارای کانون گرد و غبار هستند، گفت: ۶ استان کشور به ترتیب “خراسان جنوبی”، “کرمان”، “سیستان و بلوچستان”، “خراسان رضوی”، “خوزستان” و “هرمزگان” ۸۵ درصد غبارخیزی کشور را دارند.


«معرفی۶ استان غبارخیز کشور/ ۸ کانون غبار خارجی