معاون وزیر خارجه ونزوئلا با امیرعبداللهیان دیدار کرد وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با معاون وزیر خارجه ونزوئلا، گفت: گسترش روابط دوجانبه در حوزه انرژی، فناوری و های‌تک و تعمیق و تقویت مناسبات فیمابین مورد تأکید است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با کاپایا رودریگز، معاون وزیر خارجه ونزوئلا […]

معاون وزیر خارجه ونزوئلا با امیرعبداللهیان دیدار کرد

معاون وزیر خارجه ونزوئلا با امیرعبداللهیان دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با معاون وزیر خارجه ونزوئلا، گفت: گسترش روابط دوجانبه در حوزه انرژی، فناوری و های‌تک و تعمیق و تقویت مناسبات فیمابین مورد تأکید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با کاپایا رودریگز، معاون وزیر خارجه ونزوئلا دیدار کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار گسترش روابط دوجانبه در چارچوب پیگیری همکاری‌ها در حوزه انرژی، فناوری و های‌تک، و تعمیق و تقویت مناسبات فیمابین را مورد تاکید قرار داد.

معاون وزیر خارجه ونزوئلا نیز با پر اهمیت خواندن نقش زنان در تمامی‌کشورها، گفت: کنگره بانوان تأثیر گذار نشان داد که حضور و جایگاه بانوان در ایران بسیار برجسته، پررنگ و تحسین برانگیز است.