کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه در روز ملی مبارزه با تروریسم از محاکمه و تعیین وکیل تسخیری برای اعضای گروهک تروریستی منافقین در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد.کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه در روز ملی مبارزه با تروریسم از محاکمه و تعیین وکیل تسخیری برای اعضای گروهک تروریستی منافقین در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد.


معاون قوه قضائیه: دادگاه برای متهمان پرونده گروهک تروریستی منافقین وکیل تسخیری تعیین می‌کند