مطهری پیش از این دستیار اول مجید جلالی و یحیی گل‌محمدی بوده است و به نظر می‌رسد دستیار اول قلعه‌نویی در تیم ملی فوتبال ایران باشد.

مطهری پیش از این دستیار اول مجید جلالی و یحیی گل‌محمدی بوده است و به نظر می‌رسد دستیار اول قلعه‌نویی در تیم ملی فوتبال ایران باشد.


مطهری، دستیار اول قلعه‌نویی در تیم ملی شد