به گزارش «پایگاه خبری هشت صبح »، مهدی فضائلی عضو دفتر رهبر معظم انقلاب با انتشار پیامی در صفحه توییتری خود با اشاره به یکی از مطالبات مهم رهبر انقلاب  نوشت: گسترش آزادی های مشروع یکی از مطالبات مهم رهبر انقلاب از قوه قضائیه است. احصا، تبیین و تحقق این آزادی ها بویژه در عرصه‌های اجتماعی، شرایط متفاوتی را […]

به گزارش «پایگاه خبری هشت صبح »، مهدی فضائلی عضو دفتر رهبر معظم انقلاب با انتشار پیامی در صفحه توییتری خود با اشاره به یکی از مطالبات مهم رهبر انقلاب  نوشت: گسترش آزادی های مشروع یکی از مطالبات مهم رهبر انقلاب از قوه قضائیه است.

احصا، تبیین و تحقق این آزادی ها بویژه در عرصه‌های اجتماعی، شرایط متفاوتی را در جامعه رقم خواهد زد. دولت و مجلس نیز در این خصوص وظیفه‌‌ای خطیر بر عهده دارند.


مطالبه رهبر انقلاب از قوه قضائیه چیست؟ – پایگاه خبری هشت صبح