از سوی مخبر؛ مصوبه تشکیل شورای توسعه سواحل مکران ابلاغ شد معاون اول رئیس جمهور اصلاحیه مصوبه مربوط به تشکیل شورای توسعه سواحل مکران را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، هیئت وزیران با توجه به اعلام مغایرت قانونی از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص مصوبه مربوط به تشکیل […]

از سوی مخبر؛

مصوبه تشکیل شورای توسعه سواحل مکران ابلاغ شد

مصوبه تشکیل شورای توسعه سواحل مکران ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور اصلاحیه مصوبه مربوط به تشکیل شورای توسعه سواحل مکران را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، هیئت وزیران با توجه به اعلام مغایرت قانونی از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص مصوبه مربوط به تشکیل شورای توسعه سواحل مکران، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر مصوبه مذکور موافقت کرد.


مصوبه تشکیل شورای توسعه سواحل مکران ابلاغ شد