در جریان بررسی بودجه صورت گرفت؛ مصوبه‌ای برای حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌ها در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۶ […]

در جریان بررسی بودجه صورت گرفت؛

مصوبه‌ای برای حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه

مصوبه‌ای برای حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌ها در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، بند (د) تبصره ۲ را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند (الف) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار دهد.

بر اساس بند (ه) تبصره ۲، به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

مبادلات کالا در بورس کالا معاف از مالیات می‌شود

مطابق با بند (ح) تبصره ۲، به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس) های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس) های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند.

در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.


مصوبه‌ای برای حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه