هشت صبح: سخنگوی صنعت برق کشور گفت: نمودار‌های صنعت پایش برق نشان می‌دهد که میزان مصرف برق افزایشی شده و میزان تقاضا برای مصرف برق به ۶۴ هزار مگاوات نزدیک شده است. رجبی مشهدی در ارتباط با رسانه ملی بخش خبری ۱۲ شبکه خبر افزود: امروز تقریبا نسبت به شنبه گذشته حدوداً ۲ هزار و […]

هشت صبح: سخنگوی صنعت برق کشور گفت: نمودار‌های صنعت پایش برق نشان می‌دهد که میزان مصرف برق افزایشی شده و میزان تقاضا برای مصرف برق به ۶۴ هزار مگاوات نزدیک شده است.

رجبی مشهدی در ارتباط با رسانه ملی بخش خبری ۱۲ شبکه خبر افزود: امروز تقریبا نسبت به شنبه گذشته حدوداً ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات مصرف برق در کشور بالاتر است و مصرف برق حداقل ۶۵ هزار مگاوات را پشت سرگذاشته و هواشناسی برای این هفته هوای بسیارگرم را پیش بینی کرده است و برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه هوای خیلی گرم را داریم و مصرف برق شاید یک رکورد جدیدی را ثبت کند.

سخنگوی صنعت برق گفت: امروز پیش بینی این است که مصرف برق حدود ۶۶ و ۵۰۰ هزار مگاوات و حتی بیشتر برسد که اطلاع رسانی خواهد شد.

وی در خصوص همراهی مردم در کاهش مصرف برق که در ساعت اوج مصرف اتفاق افتاده افزود: کاهش مصرف در بخش خانگی خیلی مطلوب بوده و حدود ۳۸ درصد از مشترکان خانگی در قبض های برق که در خردادماه صادر شده مشمول پاداش مدیریت مصرف شدند و این نشان می دهدکه مردم همراهی خوبی در مصرف برق دارند.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: این هفته گرمترین هفته تیرماه پیش بینی شده و برای تامین برق پایدار و مطمئن هیچ مشکلی نخواهیم داشت و به خوبی برق را تامین می کنیم.

رجبی مشهدی درخصوص دلیل افزایش تقاضای برق افزود: به طور خاص امروز در نوار شمالی کشور هوا بسیار گرمتر است که این خود باعث افزایش مصرف برق به حدود ۵۰۰ – ۶۰۰ مگاوات بیشتر می شود و این عدد معادل یک نیروگاه بزرگ است که به مصرف برق در نوار شمالی کشور اضافه شده است.

سخنگوی صنعت برق در خصوص احتمال مسافر پذیری نوار شمالی کشور گفت: در هتل ها و مراکزی که اقامت دارند مدیریت مصرف را جدی،کولرهای اضافی را خاموش کنند و دمای کولرها گازی را روی ۲۵ درجه تنظیم کنند.


مصرف برق این هفته رکورد می زند