♦️مشکل فنی ایرلاین‌ها برای فروش بلیت اربعین تا پایان امروز رفع می‌شود 🔹در حالی که مقرر شده بود امروز فروش بلیت به مقصد عراق برای زائران اربعین آغاز شود، وب‌سایت‌ برخی ایرلاین‌ها با مشکل فنی روبه‌رو شده و این فرآیند را با اختلال مواجه کرد که به گفته معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی، این مشکلات تا […]

♦️مشکل فنی ایرلاین‌ها برای فروش بلیت اربعین تا پایان امروز رفع می‌شود

🔹در حالی که مقرر شده بود امروز فروش بلیت به مقصد عراق برای زائران اربعین آغاز شود، وب‌سایت‌ برخی ایرلاین‌ها با مشکل فنی روبه‌رو شده و این فرآیند را با اختلال مواجه کرد که به گفته معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی، این مشکلات تا پایان امروز رفع می‌شود


مشکل تکراری ایرلاین‌ها در آستانه اربعین