سمنان- استاندار سمنان با بیان اینکه اگر به دنبال احساس امنیت هستیم باید از مشارکت عمومی استفاده کنیم، گفت: پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح و به ویژه فراجا، نشان از اعتماد مردم است….

سمنان- استاندار سمنان با بیان اینکه اگر به دنبال احساس امنیت هستیم باید از مشارکت عمومی استفاده کنیم، گفت: پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح و به ویژه فراجا، نشان از اعتماد مردم است.


مشارکت عمومی احساس امنیت می‌آورد/ کاهش سرقت در سمنان