مستند «میدان دیپلماسی» متن و حاشیه سفر رئیس جمهور به نیویورک مستند «میدان دیپلماسی» متن و حاشیه سفر رئیس جمهور به نیویورک و مطالبه مجازات قاتلان سردار سلیمانی را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۲۶۵ MB

مستند «میدان دیپلماسی» متن و حاشیه سفر رئیس جمهور به نیویورک

مستند «میدان دیپلماسی» متن و حاشیه سفر رئیس جمهور به نیویورک

مستند «میدان دیپلماسی» متن و حاشیه سفر رئیس جمهور به نیویورک و مطالبه مجازات قاتلان سردار سلیمانی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۲۶۵ MB


مستند «میدان دیپلماسی» متن و حاشیه سفر رئیس جمهور به نیویورک