مستند جنایت دست ساز/ دستگیری تیم سازمان یافته گروهک منافقین برای نخستین بار اعترافات دانشجویان دانشگاه شریف که قصد عملیات تروریستی داشتند را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۱۰ MB

مستند جنایت دست ساز/ دستگیری تیم سازمان یافته گروهک منافقین

مستند جنایت دست ساز/ دستگیری تیم سازمان یافته گروهک منافقین

برای نخستین بار اعترافات دانشجویان دانشگاه شریف که قصد عملیات تروریستی داشتند را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۱۰ MB


مستند جنایت دست ساز/ دستگیری تیم سازمان یافته گروهک منافقین