کاش صاحبخانه‌ها تنها به فکر خود نبودند و به شرایط مستاجران نیز توجه داشتند، بسیاری از خانواده‌ها در تامین مخارج اولیه زندگی خود دچار مشکل شده‌اند، چگونه می‌تواند پس‌انداز داشته باشند و بتوانند افزایش نرخ رهن را بپردازند.

کاش صاحبخانه‌ها تنها به فکر خود نبودند و به شرایط مستاجران نیز توجه داشتند، بسیاری از خانواده‌ها در تامین مخارج اولیه زندگی خود دچار مشکل شده‌اند، چگونه می‌تواند پس‌انداز داشته باشند و بتوانند افزایش نرخ رهن را بپردازند.


مستاجرانی که باید به ساز صاحب‌خانه برقصند!