رکنا ، زن تهرانی به دلیل شرب مشروبات الکلی فوت کردند. به گزارش رکنا ،اواخر سال ۱۴۰۰، اعضای پرسنل بیمارستانی در غرب تهران مرگ مشکوک ۲ زن جوان روی تخت بخش اورژانس به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ را گزارش کردند. بدین ترتیب رسیدگی به این پرونده در دستور کار محمد وهابی؛ بازپرس ویژه قتل شعبه […]

رکنا ، زن تهرانی به دلیل شرب مشروبات الکلی فوت کردند.

به گزارش رکنا ،اواخر سال ۱۴۰۰، اعضای پرسنل بیمارستانی در غرب تهران مرگ مشکوک ۲ زن جوان روی تخت بخش اورژانس به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ را گزارش کردند.

بدین ترتیب رسیدگی به این پرونده در دستور کار محمد وهابی؛ بازپرس ویژه قتل شعبه دوم دادسرای امور جرائم‌جنایی و تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

بررسی‌های ابتدایی بازپرس کشیک قتل نشان داد، حال جسمی ۲ زن جوان پس از نوشیدن مشروبات الکلی وخیم شده و پس از مراجعه به این بیمارستان روی تخت بخش اورژانس به دلیل مسمومیت فوت کردند.

همین کافی بود تا بازپرس پرونده و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی برای تحقیقات راهی خانه ۲ زن جوان شوند و مشروب‌ الکلی را کشف کنند؛ در ادامه باقی‌مانده این مشروب الکلی و اجساد ۲ زن جوان، برای بررسی‌های بیشتر در اختیار پزشکی‌ قانونی قرار گرفت.

چندی بعد از این حادثه، متخصصان پزشکی دلیل فوت ۲ زن جوان را مصرف مشروبات‌ الکلی صنعتی (متانول) اعلام کردند؛ همچنین مشخص شد، این مشروبات الکلی از مرد جوانی در تهران خریداری شده‌ است.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پس از دریافت این اطلاعات مهم، مخفیگاه مرد جوان را در یکی از محله‌های تهران شناسایی و راهی محل مورد نظر شدند که در ادامه وی را دستگیر کردند.

مرد جوان پس از انتقال به شعبه دوم دادسرای امور جنایی در جریان جلسه بازپرسی ادعا کرد، مشروبات الکلی را درست نکرده و آنها را از یک مرد میانسال خریده و سپس به ۲ زن جوان در غرب تهران فروخته‌ است که در ادامه با دستور بازپرس ویژه قتل دستور بازداشت مرد میانسال هم صادر شد.

تحقیقات در رابطه با این پرونده توسط محمد وهابی؛ بازپرس ویژه قتل شعبه دوم دادسرای امور جرائم‌جنایی، ادامه دارد.


مرگ ۲ زن تهرانی در بزم مستانه !