سد گلابر در ۵۰ کیلومتری جنوب شرقی زنجان و در شهرستان ایجرود واقع شده است این سد که یکی از بزرگترین سدهای استان زنجانو دارای اهمیت اقتصادی و کشاورزی است در سال های اخیر با خطر آلودگی مواجه شده است. در روز های اخیر ۲ هزار قطعه ماهی در این سد تلف شده اند. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره حفاظت محیط‌زیست استان زنجان علت مرگ و میر ماهی‌ها را ورود گل و لای حاصل از بارندگی به سد عنوان کرده است.

سد گلابر در ۵۰ کیلومتری جنوب شرقی زنجان و در شهرستان ایجرود واقع شده است این سد که یکی از بزرگترین سدهای استان زنجانو دارای اهمیت اقتصادی و کشاورزی است در سال های اخیر با خطر آلودگی مواجه شده است. در روز های اخیر ۲ هزار قطعه ماهی در این سد تلف شده اند. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره حفاظت محیط‌زیست استان زنجان علت مرگ و میر ماهی‌ها را ورود گل و لای حاصل از بارندگی به سد عنوان کرده است.


مرگ ماهی های سد گلابر زنجان (عکس)