نگاهداری: مرکز پژوهش‌ها بسته تحولی برای اصلاح ساختار بودجه ارائه می‌دهد رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در گزارش بسته تحولی ضمن آسیب‌شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی برای بهبود رویه بودجه‌ریزی و پوشش کسری بودجه بیان شده است. به گزارش هشت صبح، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با […]

نگاهداری:

مرکز پژوهش‌ها بسته تحولی برای اصلاح ساختار بودجه ارائه می‌دهد

مرکز پژوهش‌ها بسته تحولی برای اصلاح ساختار بودجه ارائه می‌دهد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در گزارش بسته تحولی ضمن آسیب‌شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی برای بهبود رویه بودجه‌ریزی و پوشش کسری بودجه بیان شده است.

به گزارش هشت صبح، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح بودجه‌ریزی در کشور، بودجه را مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور دانست و گفت: این سند خط‌مشی مرکزی حاکمیت نشان می‌دهد که دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت‌بندی می‌کند. البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب‌های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درباره شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت‌های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختاری بودجه، بیان کرد: عدم پیشبرد اصلاح ساختاری در شیوه مدیریت بخش عمومی و ایجاد منابع پایدار درآمدی طی یک دهه اخیر، باعث شده است تا پوشش شکاف منابع و مصارف عمومی هر سال نسبت به سال گذشته امری دشوارتر شود.

نگاهداری تصریح کرد: نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۶ درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه ممکن است به آستانه‌ای برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر تغییر مسیر نظام بودجه‌ریزی، عنوان کرد: مهم‌ترین مأموریت اصلاح ساختار بودجه در کشور، تغییر مسیر نظام بودجه‌ریزی از وضعیت کنونی به وضعیتی است که در آن ضمن ارتقای کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت، امکان سیاستگذاری مالی فعال از طریق منابع درآمدی پایدار برای دولت مهیا باشد.

وی اظهار کرد: در تدوین بودجه، رویکرد هزینه‌محور و دستگاهی به جای نگاه خروجی‌محور و برنامه‌ای حاکم است.

نگاهداری با انتقاد از اینکه میان سیاست‌های ذیل بودجه و برنامه‌هایی که به دستگاه‌ها محول می‌شود، ارتباط روشنی برقرار نیست، عنوان کرد: بخشنامه بودجه ارتباطی به توزیع اعتبارات کلان بودجه ندارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برای تصمیم‌گیری در خصوص تأمین اعتبار، رابطه عملکرد دستگاه نسبت به بودجه دریافتی سال گذشته نیز روشن نیست، تصریح کرد: مجلس در هنگام رسیدگی به لایحه بودجه، شاخص و عملکرد پذیرفته‌شده و قابل اطمینانی در دسترس ندارد تا بر مبنای آن تصمیم‌گیری کند. از این‌رو نظارت کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر بودجه تخصیص‌یافته به دستگاه‌ها موردی بوده و فرایندی سازمان‌یافته نیست.

وی بیان کرد: فرایند فعلی رسیدگی به لایحه بودجه دولت دارای اشکال‌هایی است که موجب می‌شود نقش مجلس در ریل‌گذاری بودجه و نگاه کلان به بودجه عمومی تضعیف شده و در نقطه مقابل جزئیاتی که به بعد اجرایی بودجه مربوط است در بررسی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

نگاهداری گفت: بررسی تجربه بین‌المللی در حوزه بودجه‌ریزی نشان می‌دهد که یکی از وظایف اصلی مجلس در حوزه بودجه نگهبانی از کسری بودجه و جلوگیری از بی‌انضباطی مالی دولت است. این مهم به‌دلیل اشتغال مجلس به جزئیات و تبصره‌ها در رویه کنونی تا اندازه‌ای مغفول واقع شده است. در راستای بهبود این وظیفه مجلس، لازم است تا به ارزیابی منابع بودجه عمومی برای جلوگیری از تعریف منابع غیرواقعی توجه بیشتری شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از ارائه بسته تحولی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اصلاح ساختار فرایند و تبصره‌های بودجه کشور خبر داد و گفت: در این گزارش ضمن آسیب‌شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه‌ریزی و پوشش کسری بودجه در راستای اصلاح ساختار بودجه بیان شده است.

وی با بیان اینکه اصلاحات مربوط به بازه زمانی میان مدت بوده و اغلب در قوانین پایه مرتبط با بودجه اثر گذار است، تصریح کرد: برای بازه کوتاه مدت و اصلاحات قابل اعمال در سند بودجه ۱۴۰۲ نیز اقدام‌های تحولی در حوزه‌های نظیر انرژی، حمل نقل و بخش عمومی ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.