معاون فرهنگی اجتماعی مرزبانی استان هرمزگان ترک تحصیل دانش آموزان را از پیامدهای قاچاق سوخت عنوان کرد و گفت: وقتی یک نوجوان ۱۶ ساله با خودروی نیسان روزانه ۵۰ میلیون تومان درآمد کاذب از فروش سوخت قاچاق داشته باشد، قطعاً نسبت به درس و تحصیل و علم و دانش بی‌تفاوت می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی مرزبانی استان هرمزگان ترک تحصیل دانش آموزان را از پیامدهای قاچاق سوخت عنوان کرد و گفت: وقتی یک نوجوان ۱۶ ساله با خودروی نیسان روزانه ۵۰ میلیون تومان درآمد کاذب از فروش سوخت قاچاق داشته باشد، قطعاً نسبت به درس و تحصیل و علم و دانش بی‌تفاوت می‌شود.


مرزبانی هرمزگان: درآمد روزانه ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان از راه قاچاق سوخت/ وقتی دانش آموزی به یک معلم پیشنهاد کار قاچاق سوخت می دهد، باید خون گریست!