عصر روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، مراسم اختتامیه دانش آموختگی دانشجویان بین الملل دانشگاه‌های ایران از ۱۹ کشور دنیا در تالار شیخ مفید قم برگزار شد. در این مراسم آیت الله حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات به ایراد سخن پرداختند و پس از آن از برخی از دانشجویان برتر تجلیل شد.

عصر روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، مراسم اختتامیه دانش آموختگی دانشجویان بین الملل دانشگاه‌های ایران از ۱۹ کشور دنیا در تالار شیخ مفید قم برگزار شد. در این مراسم آیت الله حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات به ایراد سخن پرداختند و پس از آن از برخی از دانشجویان برتر تجلیل شد.


مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان بین‌المللی دانشگاه‌ها