عملیات انتقال زائران حج تمتع به مشعرالحرام انجام شد و امروز زائران برای انجام رمی جمرات سه‌گانه راهی سرزمین منا شدند. عملیات انتقال زائران حج تمتع از عرفات به سوی مشعرالحرام، غروب روز گذشته با ۱۵۰ دستگاه اتوبوس آغاز شد و هزاران زائر حج تمتع در این صحرای دل‌انگیز، بیتوته کردند. زائران ایرانی نیز تا […]

عملیات انتقال زائران حج تمتع به مشعرالحرام انجام شد و امروز زائران برای انجام رمی جمرات سه‌گانه راهی سرزمین منا شدند.

عملیات انتقال زائران حج تمتع از عرفات به سوی مشعرالحرام، غروب روز گذشته با ۱۵۰ دستگاه اتوبوس آغاز شد و هزاران زائر حج تمتع در این صحرای دل‌انگیز، بیتوته کردند.

زائران ایرانی نیز تا صبح امروز هم‌زمان با روز عید قربان در عربستان در مشعرالحرام بیتوته کردند و برخی که برای انجام رمی جمرات اقدام به جمع‌آوری سنگ نکرده بودند، پس از جمع‌آوری سنگ برای رمی جمرات سه گانه آماده شدند.

بیتوته زائران در مشعرالحرام

صبح امروز زائران کشورهای مختلف به سوی منا حرکت کرده و بسیاری از زائران کشورمان بر اساس زمان‌بندی اعلام شده از سوی مسؤولان به انجام رمی جمرات پرداختند و روند حضور زائران در منا و رمی جمرات ادامه دارد.

امسال رمی جمرات همچون سال‌های قبل از کرونا انجام می‌شود. این امر در حالی است که در ۲ سال اخیر که حج تمتع با محدودیت برگزار شد، زائران در صفوف منظم و رعایت فاصله اجتماعی به رمی جمرات پرداخته و به شیطان نمادین سنگ زدند.