به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، پیرو برگزاری نخستین نشست مشترک کنسولی میان ایران و عمان در شهریور ماه ۱۴۰۲، مدیران کل حقوقی و کنسولی عمان و هیئت همراه، به منظور پیگیری و بررسی آخرین اقدامات کنسولی و توافق‌های دو کشور در این خصوص طی سفر به کشورمان با مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه مذاکره و گفتگو […]


به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، پیرو برگزاری نخستین نشست مشترک کنسولی میان ایران و عمان در شهریور ماه ۱۴۰۲، مدیران کل حقوقی و کنسولی عمان و هیئت همراه، به منظور پیگیری و بررسی آخرین اقدامات کنسولی و توافق‌های دو کشور در این خصوص طی سفر به کشورمان با مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه مذاکره و گفتگو کردند.

در این گفتگوها درباره امضای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضائی در امور کیفری و مدنی بین دو کشور نیز گفتگو شد.


مدیران کل حقوقی و کنسولی ایران و عمان مذاکره کردند – پایگاه خبری هشت صبح