پارک هزاره سوم ایالات متحده همان پارک معروف میلینیوم است که البته با آن‌چه در ذهن شما از پارک وجود دارد، کلی فرق می‌کند. فکر نکنید این پارک جایی است برای رژه کلاغ‌ها یا جایی برای نوجوانان ۱۲۰ سال به بالا.

پارک هزاره سوم ایالات متحده همان پارک معروف میلینیوم است که البته با آن‌چه در ذهن شما از پارک وجود دارد، کلی فرق می‌کند. فکر نکنید این پارک جایی است برای رژه کلاغ‌ها یا جایی برای نوجوانان ۱۲۰ سال به بالا.


مدرن‌ترین پارک هزاره سوم کجا واقع است؟