در شهرستان صحنه؛ مدافع امنیت «نادر بیرامی» توسط اغتشاشگران به شهادت رسید کرمانشاه- مدافع امنیت «نادر بیرامی» ظهر امروز در جریان تجمع آشوبگران در شهرستان صحنه توسط اغتشاشگران به شهادت رسید. به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از منابع آگاه ظهر امروز جمعه ۲۷ آبان ماه سرهنگ پاسدار «نادر بیرامی» در تجمع اغتشاشگران در شهرستان […]

در شهرستان صحنه؛

مدافع امنیت «نادر بیرامی» توسط اغتشاشگران به شهادت رسید

مدافع امنیت «نادر بیرامی» توسط اغتشاشگران به شهادت رسید

کرمانشاه- مدافع امنیت «نادر بیرامی» ظهر امروز در جریان تجمع آشوبگران در شهرستان صحنه توسط اغتشاشگران به شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از منابع آگاه ظهر امروز جمعه ۲۷ آبان ماه سرهنگ پاسدار «نادر بیرامی» در تجمع اغتشاشگران در شهرستان صحنه استان کرمانشاه به شهادت رسید.

این مدافع امنیت در تجمع اغتشاشگران مورد حمله قرار گرفت و به ضرب چاقو به شهادت رسیده است.


مدافع امنیت «نادر بیرامی» توسط اغتشاشگران به شهادت رسید