محیط زیست: طالبان مکلف به انجام تعهدات در قبال آب هیرمند است

Print Friendly, PDF & Email

رئیس سازمان محیط زیست: طالبان ملکف است تعهدات را انجام دهد اما چون افغانستان یک کشور همسایه است ما سعی می‌کنیم مروادات در قالب رایزنی طرفین انجام شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا