محبی: حداقل یک پنالتی استقلال گرفته نشد/ می خواهم بهترین شرایط را داشته باشم