نتایج نظرسنجی جدیدی نشان می‌دهد میزان محبوبیت جو بایدن در ماه میلادی جاری به شکل بی‌سابقه‌ای در مقایسه با یک سال و نیم گذشته به زیر ۴۰ درصد رسیده است.

نتایج نظرسنجی جدیدی نشان می‌دهد میزان محبوبیت جو بایدن در ماه میلادی جاری به شکل بی‌سابقه‌ای در مقایسه با یک سال و نیم گذشته به زیر ۴۰ درصد رسیده است.


محبوبیت بایدن باز هم کاهش یافت!