نجابت در صحن مجلس: مجلس کمیته‌ای برای کنترل ارز تشکیل دهد نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضای بنده آن است که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس برای بررسی وضعیت بازار ارز و کنترل آن تشکیل شود. به گزارش خبرنگار مهر، روح الله نجابت در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۸ اسفند ماه) مجلس […]

نجابت در صحن مجلس:

مجلس کمیته‌ای برای کنترل ارز تشکیل دهد

مجلس کمیته‌ای برای کنترل ارز تشکیل دهد

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضای بنده آن است که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس برای بررسی وضعیت بازار ارز و کنترل آن تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله نجابت در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۸ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: پس از آنکه یک جلسه غیرعلنی بین مجلس و چند تن از دولتمردان برگزار شد، قرار شد کمیته هماهنگی ارز از سوی دولت تشکیل شود.

وی بیان کرد: در این جنگ ترکیبی که می‌گوئیم ادامه اتفاقات پاییز سال جاری است، نقش مجلس مشخص نیست. اگر دولت نخواهد کمیته هماهنگی ارز را تشکیل دهد، چه می‌شود؟

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: مردم از ما سوال می‌کنند حاصل جلسه ارزی مجلس با دولت چه شد و به چه نتیجه‌ای رسید. پیشنهاد بنده آن است کمیته‌ای از طرف نمایندگان مجلس برای کنترل قیمت ارز تشکیل شود چرا که تاکنون دولت در این زمینه اقدامی انجام نداده است.


مجلس کمیته‌ای برای کنترل ارز تشکیل دهد