مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده در حوزه‌های انتخابیه خود حضور پیدا می‌کنند و بر این اساس در هفته آتی مجلس جلسه علنی ندارد. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده در حوزه‌های انتخابیه خود حضور پیدا می‌کنند و بر این اساس در هفته آتی مجلس […]

مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد

مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده در حوزه‌های انتخابیه خود حضور پیدا می‌کنند و بر این اساس در هفته آتی مجلس جلسه علنی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده در حوزه‌های انتخابیه خود حضور پیدا می‌کنند و بر این اساس در هفته آتی مجلس جلسه علنی ندارد.

جلسه علنی بعدی مجلس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (۴ دی ماه) تشکیل می‌شود.


مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد