فاطمه سیاحی: بهتر است خانواده‌ها از همان ابتدای بروز لکنت در سن کودکی به گفتاردرمانی مراجعه کنند و درمان لکنت را به هیچ عنوان به تاخیر نیندازند.

فاطمه سیاحی: بهتر است خانواده‌ها از همان ابتدای بروز لکنت در سن کودکی به گفتاردرمانی مراجعه کنند و درمان لکنت را به هیچ عنوان به تاخیر نیندازند.


متخصص گفتار درمانی: درمان لکنت زبان را به تاخیر نیندازید