فرماندار سمیرم گفت: مبارزه با ملخ مراکشی که مراتع شهرستان را مورد هجوم قرار داده‌اند ادامه دارد و از فردا سم پاشی به شکل گسترده‌تر انجام می‌شود.

فرماندار سمیرم گفت: مبارزه با ملخ مراکشی که مراتع شهرستان را مورد هجوم قرار داده‌اند ادامه دارد و از فردا سم پاشی به شکل گسترده‌تر انجام می‌شود.


مبارزه با ملخ مراکشی ادامه دارد / دام‌ها از مراتع خارج شوند