حجت الاسلام مهدی‌زادگان: مباحث جغرافیای استراتژیک نیازمند اشراف نظری و عملی است رئیس سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی گفت: ارائه مباحث جغرافیای استراتژیک علاوه بر جنبه‌های نظری، نیازمند تسلط بر جنبه‌های عملی است و باید کسانی به آن بپردازند که اشراف داشته‌ باشند. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام داوود مهدی‌زادگان، رئیس سازمان مطالعه […]

حجت الاسلام مهدی‌زادگان:

مباحث جغرافیای استراتژیک نیازمند اشراف نظری و عملی است

مباحث جغرافیای استراتژیک نیازمند اشراف نظری و عملی است

رئیس سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی گفت: ارائه مباحث جغرافیای استراتژیک علاوه بر جنبه‌های نظری، نیازمند تسلط بر جنبه‌های عملی است و باید کسانی به آن بپردازند که اشراف داشته‌ باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام داوود مهدی‌زادگان، رئیس سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی «سمت»، گفت: کتاب «ژئوپلتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام»، نتیجه تلاش‌های علمی و عملی یکی از فرزندان انقلاب اسلامی است. در عین حال که برخی از علوم ساحت نظری و برخی دیگر ساحت عملی دارند، اما اینکه افرادی در هردو بخش تجربه و علم را داشته باشند، کم هستند. می‌توان گفت غالباً یا مباحث نظری محض و یا عملی است.

مهدی‌زادگان در آئین رونمایی از کتاب «ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام» سردار سرلشگر صفوی، افزود: ارائه مباحث جغرافیای استراتژیک علاوه بر جنبه‌های نظری، نیازمند تسلط بر جنبه‌های عملی است لذا باید کسانی به آن بپردازند که اشراف داشته باشند.

وی طی سخنانی در سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی تأکید کرد: سردار صفوی یک کتاب دفاع مقدس و دنیایی از راز و رمز و مسائل مربوط به امنیت و دفاع استراتژیک را در سینه خود دارد و در این زمینه صاحب نظر است.

رئیس سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی «سمت» بیان کرد: بحثی که سردارصفوی در این کتاب به آن پرداخته‌اند، از جمله مباحثی است که نیاز است نویسنده علاوه بر آشنایی کامل بر موضوع امنیتی و استراتژیک منطقه و جهان، اشراف کامل عملی بر این موضوع مهم را نیز دارا باشد و ما مفتخریم که در سازمان سمت این کتاب گرانبها را با همکاری مرکز آینده پژوهی جهان اسلام منتشر کرده‌ایم.


مباحث جغرافیای استراتژیک نیازمند اشراف نظری و عملی است