مایلی‌کهن و بحث‌های داخل تاکسی

Print Friendly, PDF & Email

کسانی که سیاست‌ورزیِ عامۀ مردم را با برچسب "تفکر تاکسیسمی" تحقیر می‌کنند و در عین حال موقعیت‌شان را مدیون یک "انقلاب"اند، در واقع در حال تحقیر خودشان هستند. اگر عامۀ مردم اهل "بحث سیاسی" نبودند، احتمالا مایلی‌کهن در سی چهل سال گذشته پای ثابت کنسرت‌های داریوش بود!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا