مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو در خصوص طرح درهای جداکننده در قطار توضیحاتی ارائه داد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو در خصوص طرح درهای جداکننده در قطار توضیحاتی ارائه داد.


ماجرای نصب پرده در واگن‌های مترو چه بود؟