قتل باب لی با واکنش بسیاری از چهره‌های سرشناس سانفرانسیسکو چون ایلان ماسک و جک دروسی (مدیرعامل سابق و از بنیان‌گذاران توییتر) روبرو شده است و هزاران نفر در سراسر آمریکا جزییات آن را دنبال می‌کنند.

قتل باب لی با واکنش بسیاری از چهره‌های سرشناس سانفرانسیسکو چون ایلان ماسک و جک دروسی (مدیرعامل سابق و از بنیان‌گذاران توییتر) روبرو شده است و هزاران نفر در سراسر آمریکا جزییات آن را دنبال می‌کنند.


ماجرای قتل باب لی در آمریکا/ دادستان‌ سانفرانسیسکو: نیما مومنی به خاطر خواهرش، بنیانگذار «کَش‌اَپ» را «با چاقو زد»