هشت صبح: در خاطرات ۲۶ شهریور ماه ۱۳۷۸ مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از مراجعه خانواده وی به یک فرد مدعی ارتباط با غیب و گرفتن دعایی برای سلامتی و حفاظت از وی سخن گفته شده است. هاشمی در خاطرات خود از این روز نوشته: اشرف خانم مرعشی که عمل جراحی برای سرطان سینه کرده […]

هشت صبح: در خاطرات ۲۶ شهریور ماه ۱۳۷۸ مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از مراجعه خانواده وی به یک فرد مدعی ارتباط با غیب و گرفتن دعایی برای سلامتی و حفاظت از وی سخن گفته شده است.

هاشمی در خاطرات خود از این روز نوشته: اشرف خانم مرعشی که عمل جراحی برای سرطان سینه کرده و تحت شیمی درمانی است، گفت: در مشهد به منزل یک نفر مدعی ارتباطات غیبی به نام آقای خسروی رفته که شاگرد مرحوم موسوی است و ادعاهایی در مورد ارتباط با مقامات عالی معنوی دارد و دستوری برای شفا به او داده و انگشتری هم برای حفاظت برای من فرستاده است، چون عفت همراه او بوده و عفت را شناخته، حرز او به عنوان شرف الشمس شناخته شده است…..

گفتنی است شرف الشمس دعایی است که روز نوزدهم فروردین هر سال روی سنگ عقیق و به نام شخص و مادرش نوشته می شود. با این تفاصیل به نظر می رسد که آنچه در ۲۶ شهریور ۱۳۷۸ آمده چیزی به غیر از شرف الشمس بوده که احتمالا به دلیلی شرف الشمس نامیده شده است.


ماجرای انگشتری که یک دعانویس به هاشمی رفسنجانی داد