ماجرای انتشار یک بولتن محرمانه به نام خبرگزاری فارس چه بود؟ یکی ازرسانه های معاند مدعی شده بود که به بولتن خبری ویژه و محرمانه خبرگزاری فارس که برای فرمانده کل سپاه ارسال شده، دسترسی یافته است. اما حقیقت ماجرا را در این فیلم مشاهده کنید. دریافت ۲۰ MB

ماجرای انتشار یک بولتن محرمانه به نام خبرگزاری فارس چه بود؟

ماجرای انتشار یک بولتن محرمانه به نام خبرگزاری فارس چه بود؟

یکی ازرسانه های معاند مدعی شده بود که به بولتن خبری ویژه و محرمانه خبرگزاری فارس که برای فرمانده کل سپاه ارسال شده، دسترسی یافته است. اما حقیقت ماجرا را در این فیلم مشاهده کنید.

دریافت ۲۰ MB