بارش سنگین تگرگ و جاری‌شدن سیل خسارات زیادی به محور منطقه گردشگری شیرز لرستان وارد کرده است.

بارش سنگین تگرگ و جاری‌شدن سیل خسارات زیادی به محور منطقه گردشگری شیرز لرستان وارد کرده است.


لرستان/ وقوع سیل در منطقه گردشگری «شیرز»