لحظه حمله ناموفق ریزپرنده‌ها به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع شامگاه شنبه یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان مورد حمله ریزپرنده‌ها قرار گرفت که یکی از آن‌ها مورد اصابت پدافند هوایی مجتمع و دو فروند دیگر آن‌ها در تله‌های پدافندی گرفتارشدند. دریافت ۱۹ MB

لحظه حمله ناموفق ریزپرنده‌ها به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع

لحظه حمله ناموفق ریزپرنده‌ها به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع

شامگاه شنبه یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان مورد حمله ریزپرنده‌ها قرار گرفت که یکی از آن‌ها مورد اصابت پدافند هوایی مجتمع و دو فروند دیگر آن‌ها در تله‌های پدافندی گرفتارشدند.

دریافت ۱۹ MB


لحظه حمله ناموفق ریزپرنده‌ها به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع