این روزها «هوش مصنوعی» در فضای مجازی سروصدای بسیاری به پا کرده است، لباس کردی پوشیدن مایکل جکسون ، ایلان ماسک و انیشتین یکی از این استفاده‌های جالب از این فناوری است.

این روزها «هوش مصنوعی» در فضای مجازی سروصدای بسیاری به پا کرده است، لباس کردی پوشیدن مایکل جکسون ، ایلان ماسک و انیشتین یکی از این استفاده‌های جالب از این فناوری است.


لباس کردی بر تن مایکل جکسون ، ایلان ماسک و انیشتین (عکس)